Nyhedsoversigt

 • Pressemeddelser / Tal og analyser 14. december 2018

  Når 72 elever kommer til at koste 8,5 mio. kr.

  Byrådets forklaring af skolernes budget 2019 gentager igen og igen, at det er et faldende elevtal, der er udfordringen. Det giver ingen mening. Det er sort snak.

 • Pressemeddelser / Nyheder 06. december 2018

  135 lærere samlet til fælles klubmøde

  Kære byråd. År efter år bliver vores betingelser for at indfri jeres og borgernes forventninger og krav til skolen forringet.

 • Pressemeddelser 27. november 2018

  Åbent brev til politikerne

  I Melfarposten den 6. november kunne vi læse om Middelfart Kommunes visioner og strategier funderet på budget 2019.

 • 03. oktober 2018

  Pension til tjenestemænd

  Det har i flere år været ulogisk, at man på den ene side vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, men på den anden side har den regel, at tjenestemænd kan optjene pension i maks. 37 år.

 • 29. august 2018

  Budget 2019

  Når direktionen melder et budgetforslag ud, er det altid interessant at se, om foreslåede besparelser hænger sammen med noget, vi helt kan fjerne. Noget, vi kan undvære. Det er ikke tilfældet med det forslag, der ligger på skoleområdet for budget 2019. Der er ingen bud på, at noget kan skæres væk – kun skæres ned.

 • 04. juli 2018

  Farvel til den læringsmålstyrede undervisning

  3170 færdigheds- og vidensmål er efter beslutning i Folketinget ikke længere bindende. Kommer vi til at mærke det i Middelfart?

 • Medlemsinformation 02. juli 2018

  Lejrskoler og tjenesterejser

  Når læreren deltager i lejrskoler med overnatning, gælder særlige regler. Reglerne blev forbedret lidt ved OK18. Hvis læreren deltager i rejser uden elever, gælder andre regler. Læs om reglerne her.

 • Nyheder 21. juni 2018

  Lærernes undervisningstimetal

  I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune, Skolelederforeningen og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Forståelsespapiret blev lavet ud fra parternes fælles ønske om at give lærerne de bedst mulige betingelser til at udføre det gode lærerarbejde.

 • 16. maj 2018

  Løn, dagpenge og sygdom i ferien

  Langt de fleste vil kunne se frem til en sommerferie, hvor lønnen går ind på kontoen som sædvanligt. For nogle kan der dog gælde særlige forhold. Det gælder først og fremmest dem, der ikke har været ansat i Middelfart Kommune i hele 2017. Hvis du er en af dem, skal du være opmærksom på, hvordan du er stillet i ferien. Hvis du er syg op til ferien eller bliver syg i ferien, er der også specielle forhold, du skal være opmærksom på.

 • 14. maj 2018

  Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

  Indtil udgangen af juni måned kan du få dit eventuelle efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Vælger du det, er du ude af efterlønsordningen og kan ikke komme med i den igen. Vælger du at blive i ordningen, vil dit bidrag ikke være tabt, hvis du senere alligevel vil melde dig ud. Det er derimod ikke sikkert, at muligheden for skattefri udbetaling kommer igen. Ved at melde dig ud af ordningen afskærer du dig selv for at kunne få del i de fordele, der er forbundet med ordningen. Der drejer sig selvsagt om at kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, men det kan også dreje sig om retten til et seniorjob i tilfælde af ledighed højst 5 år før efterlønsalderen, og endelig kan det dreje sig om optjening af den skattefri præmie, hvis du til trods for dit medlemskab i efterlønsordningen, vælger at arbejde frem mod din folkepensionsalder. Vi hverken kan, vil eller må råde dig i dine overvejelser, men vi vil gerne hjælpe dig med, at få stillet nogle væsentlige spørgsmål: