Folkeskolen

 • Forsvundne lærerstillinger - også i Middelfart

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2019/november/forsvundne-laererstillinger-ogsaa-i-middelfart 27. november 2019

  DLF bragte en nyhed den 20/11 under overskriften: ”Lærerstillingerne fosser ud af folkeskolen”, og den kontante formulering dækker over det triste budskab, at der over de sidste knap 10 år procentvis er forsvundet langt flere lærere end elever i den danske folkeskole.

 • Lærerstillinger

  Sti: https://vends.dk/vends-mener/tal-og-analyser/laererstillinger 5. december 2017

 • Kære Byråd – tak for løftet til folkeskolen!

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2019/oktober/kaere-byraad-tak-for-loeftet-til-folkeskolen 1. oktober 2019

  Direktionen i Middelfart Kommune har afleveret forslag til budget 2020 og økonomiudvalget har sendt forslaget i høring. Det har næppe undgået nogens opmærksomhed.

 • Andel af elever i privatskole

  Sti: https://vends.dk/vends-mener/tal-og-analyser/andel-af-elever-i-privatskole 11. januar 2018

 • Lærernes sygefraværsprocent i Middelfart Kommune

  Sti: https://vends.dk/vends-mener/tal-og-analyser/laerernes-sygefravaersprocent-i-middelfart-kommune 11. januar 2018

 • Budget 2019

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/august/budget-2019 29. august 2018

  Når direktionen melder et budgetforslag ud, er det altid interessant at se, om foreslåede besparelser hænger sammen med noget, vi helt kan fjerne. Noget, vi kan undvære. Det er ikke tilfældet med det forslag, der ligger på skoleområdet for budget 2019. Der er ingen bud på, at noget kan skæres væk – kun skæres ned.

 • Ikke uddannede vikarer i folkeskolen

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/april/ikke-uddannede-vikarer-i-folkeskolen 19. april 2018

  Simple beregninger viser, at mellem 15 og 20 % af undervisningen på Middelfarts folkeskoler i 2017 blev varetaget af timelønnede vikarer uden læreruddannelse. Typisk unge på omkring 20 år med en gymnasial uddannelse som eneste baggrund for undervisningsopgaven.

 • Folkeskolens fremtid i Middelfart

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2017/september/folkeskolens-fremtid-i-middelfart 1. september 2017

  Hvad er svaret på, at flere og flere forældre fravælger en skole, der tilsyneladende honorerer de nationale mål for skolen om faglighed, trivsel og optimale muligheder for alle?

 • Lærernes undervisningstimetal

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/juni/laerernes-undervisningstimetal 21. juni 2018

  I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune, Skolelederforeningen og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Forståelsespapiret blev lavet ud fra parternes fælles ønske om at give lærerne de bedst mulige betingelser til at udføre det gode lærerarbejde.

 • Åbent brev til politikerne

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/november/aabent-brev-til-politikkerne 27. november 2018

  I Melfarposten den 6. november kunne vi læse om Middelfart Kommunes visioner og strategier funderet på budget 2019.


 • Her vises 1 til 10 ud af 28

  1 2 3

Udvalgte emner