Kvalitet i undervisningen

 • Lærernes undervisningstimetal

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/juni/laerernes-undervisningstimetal 21. juni 2018

  I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune, Skolelederforeningen og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Forståelsespapiret blev lavet ud fra parternes fælles ønske om at give lærerne de bedst mulige betingelser til at udføre det gode lærerarbejde.

 • Årets sidste nyhedsbrev

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/december/aarets-sidste-nyhedsbrev 1. december 2016

  Den 7. november var alle tillidsrepræsentanter og skoleledere på Fyn samlet til et stort møde i Odense. Rammen om indholdet var overenskomstens bilag 4 - i daglig tale de 15 punkter.

 • Social kapital - også i skolevæsenet

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/maj/social-kapital-ogsaa-i-skolevaesenet 11. maj 2016

  Kære byrådsmedlem. De centrale aftalepartnere KL og DLF har med OK15 været optaget af den betydning, som social kapital har for, at en arbejdsplads kan løse sin opgave indenfor nogle rammer, der giver et godt arbejdsmiljø. Social kapital handler om tillid, retfærdighed og samarbejde i forhold til løsning af kerneopgaven.

 • Indskrivning i 0.klasse

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2017/januar/indskrivning-i-0klasse 1. januar 2017

  Antallet af børn, der kan starte i 0. klasse efter sommerferien, er faldet fra 428 elever i indeværende skoleår til 382 børn i det kommende skoleår 2017/18.

 • Mads og Thomas har været til møde med Pernille Rosenkrantz-Theil

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2019/december/mads-og-thomas-har-vaeret-til-moede-med-pernille-rosenkrantz-theil 16. december 2019

  Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil er i øjeblikket på turne rundt i landet, hvor hun holder møder med repræsentanter fra kredsstyrelserne. Den 2. december var hun kommet til Kolding, som er en af de i alt 6 byer, hun besøger. Vi havde sendt Mads og Thomas i byen og de i forvejen udvalgte emner, der skulle snakkes om, var digitalisering og den varierede undervisning.

 • Folkeskolen i Middelfart bliver vurderet af kommunens virksomheder

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/september/folkeskolen-i-middelfart-bliver-vurderet-af-kommunens-virksomheder 1. september 2016

  Dansk Industri lader i en stor undersøgelse landets virksomheder vurdere det lokale erhvervsklima. Middelfart Kommune vurderes samlet som den 5. bedste i landet, men når det gælder en enkelt af de undersøgte parametre - velfærdsservice - sender virksomhederne kommunen ned på plads nr. 79 ud af 96.

 • Kvalitetsrapport 2018

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/april/kvalitetsrapport-2018 4. april 2018

  Kære politikere. Hvis man ikke kan måle det, der er vigtigt, kan man i stedet gøre det, som man kan måle, til noget vigtigt. Eller endnu værre: Hvis det, man kan måle og finder vigtigt, ikke viser fremgang, kan man altid finde noget, man kan måle, og som viser fremgang, og gøre det til det vigtige.

 • Folkeskolens fremtid i Middelfart

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2017/september/folkeskolens-fremtid-i-middelfart 1. september 2017

  Hvad er svaret på, at flere og flere forældre fravælger en skole, der tilsyneladende honorerer de nationale mål for skolen om faglighed, trivsel og optimale muligheder for alle?

 • Åbenhedsinitiativet

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/februar/aabenhedsinitiativet 1. februar 2016

  Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har netop lagt deres nye værktøj, ”Find tal om dit barns skole” ud på nettet. . Ved hjælp af det digitale værktøj kan man se hvordan en skole eller kommune klarer sig på bl.a. karakterer, trivsel, elevfravær og lærernes kompetencer.

 • Nytårsbrev til politikerne

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/januar/nytaarsbrev-til-politikerne 29. januar 2018

  Vi har taget hul på et nyt kalenderår, og et nyt hold er sat i byrådet. Vi har skrevet til alle i byrådet og opfordret til et godt samarbejde omkring det, vi synes er allermest vigtigt: folkeskolen.


 • Her vises 1 til 10 ud af 20

  1 2

Udvalgte emner