Pension til tjenestemænd

Det har i flere år været ulogisk, at man på den ene side vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, men på den anden side har den regel, at tjenestemænd kan optjene pension i maks. 37 år.

Det er der nu rådet bod på med en central aftale, der sikrer, at tjenestemænd - hvis de fortsætter på arbejdsmarkedet efter de 37 år – kan få den manglende pensionsopsparing udbetalt som et engangsbeløb.

Aftalen træder i kraft pr. 1/1-2019, og optjeningen sker som udgangspunkt i hele kvartaler regnet fra 1. januar. Tjenestemanden optjener 15 % af sin pensionsgivende løn, og det vil beløbe sig til ca. 15000 kr. før skat pr. kvartal. Beløbet udbetales ved pensionering.

Der vil være tjenestemænd, som også er med i efterlønsordningen og måske har udsigt til en skattefri bonus ved at udskyde efterlønnen i mere end to år. Denne optjening vil også være relateret til hele kvartaler, men disse kvartaler er med udgangspunkt i lærerens fødselsdato.

For tjenestemænd gælder i øvrigt særlige regler, som gør, at pensioneringstidspunktet kan få betydning for pensionens størrelse. Det vil derfor altid være en god ide at kontakte kredsen og evt. A-kassen for planlægning af pensionstidspunkt.

For overenskomstansatte gælder andre forhold, og i princippet er det Lærernes Pension og evt. A-kassen, der står for rådgivningen. Kredsen vil dog gerne være behjælpelig med, at medlemmet får søgt den rette information, så også overenskomstansatte er velkomne på kredskontoret i forbindelse med pension.

 

Emner

Målgruppe