KONTINGENT

Kontingentsatser pr. måned

Fra d. 1/8-17 er satserne følgende:

 

Almindelige medlemmer         kr. 562,00

Pensionister                           kr. 106,00

Særlige medlemmer                kr. 125,00

Nedsættelse af kontingent

Fritagelse for kontingentbetaling