Åbenhedsinitiativet

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling har netop lagt deres nye værktøj, ”Find tal om dit barns skole” ud på nettet. . Ved hjælp af det digitale værktøj kan man se hvordan en skole eller kommune klarer sig på bl.a. karakterer, trivsel, elevfravær og lærernes kompetencer.

Vi dykker lige ned i trivslen i Middelfart Kommune, for den har vi skrevet om før. For nogle måneder siden begærede Ugebrevet A4 agtindsigt i trivselsundersøgelsen 2014/15, og kunne efterfølgende lægge en artikel ud, der ranglistede landets 1238 skoler. I kategorien ”social trivsel”, som A4 udnævnte til at være den vigtigste, blev en af kommunens skoler nr. 12 ud af de 1238. En anden skole i kommunen blev tildelt plads nr. 1194. Fyens Stiftstidende lod sig inspirere af A4’s lemfældige omgang med tallene og skrev i en helsidesartikel om kommunens gode og mindre gode skoler. Nu er Fyens Stiftstidende på banen igen (onsdag), men undlader denne gang at skrive om trivsel. Det kan der være en grund til. Ministeriet har nemlig ikke vægtet en enkelt ”trivselskategori” og heller ikke ranglistet skolerne. Ministeriet har valgt at omsætte elevernes besvarelser til en absolut værdi, en trivselsscore fra 1 til 5, og skolens score bliver så gennemsnittet af disse. Den gennemsnitlige score for hele landet ligger på 3,7. Gennemsnittet i Middelfart er 3,8 og største henholdsvis mindste værdi i Middelfart er 3,9 og 3,6. Den skole, der tidligere blev udråbt til at være Fyns bedste, har en score på 3,8 og den skole, der fik en bundplacering, har en score på 3,6. Ministeriets måde at præsentere tallene på viser altså, at alle skoler i Middelfart ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Den skole, A4 gav kommunal topplacering, ligger nu på en delt 2. plads i kommunen. Det, der bekymrer os allermest lige nu, er, hvor mange forældre der siden A4’s rangliste har valgt den skole fra, som A4 udråbte til at være en af de dårligste i landet. Da A4 i sin tid bragte sin artikel, spurgte vi skoleudvalgsformand, Johannes Lundsfryd om sådanne trivselsmålinger giver mening. Her er spørgsmål og svar: Spørgsmål: Kan undervisningsministeriets undersøgelse af elevernes faglige og sociale trivsel bruges til noget? Svar: Ja, den kan først og fremmest bruges, hvis der er noget, der stikker ud. Spørgsmål: Hvordan tænker du så helt konkret at undersøgelsen kan bruges? Svar: En af kommunens skoler scorer lavt, mens andre skoler scorer meget højt. Det er oplagt at bruge det som ledelsesredskab til at spørge ind til, hvad skolerne kan lære af hinanden. Som et lille kuriosum kan vi nævne, at privatskolerne tilsyneladende ikke skal deltage i trivselsmålingen. Der foreligger i hvert fald ingen data. De kan til gengæld få ro til at koncentrere sig om undervisningen. I disse uger skal eleverne rundt om på skolerne svare på spørgsmål til den nationale trivselsundersøgelse 2015/16. I bedste fald er det spild af tid. I værste fald er det ødelæggende for de skoler, der får en uretfærdig bedømmelse i medierne. Nyhedsbrev nr. 2 - Februar - 2016 Ministeriets måde at præsentere tallene for trivsel på viser altså, at alle skoler i Middelfart ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Det, der bekymrer os allermest lige nu, er, hvor mange forældre der siden A4’s rangliste har valgt den skole fra, som A4 udråbte til at være en af de dårligste i landet.