Indskrivning i 0.klasse

Antallet af børn, der kan starte i 0. klasse efter sommerferien, er faldet fra 428 elever i indeværende skoleår til 382 børn i det kommende skoleår 2017/18.

Af de 382 børn skal 17,0 % starte i en privatskole, hvilket stort set er på samme niveau som året før med 16,6 %.

I indeværende skoleår fordeler børnene sig i 18 klasser på kommunens skoler. Efter sommerferien må børnene rykke lidt tættere sammen. Der vil der kun være 14 klasselokaler.

Samlet set er det en nedgang i børnetallet på 10,7 % og et fald i klasser på 22,2 %.

Den gode historie i det er, af antallet af meget små klasser falder. Det er positivt, fordi små klasser udfordrer skolernes økonomi meget.

Til gengæld stiger andelen af store klasser. Det giver skolerne nogle andre udfordringer, fordi mange elever i klassen ikke på samme måde som tidligere bliver fulgt op af flere lærerressourcer. I 5 af de kommende 0.-klasser skal der findes plads til mere end 24 stole. I to klasser rammes loftet på 28 børn.

28 børn i en klasse er rigtig mange. Det kan endda blive til 29 eller 30 i løbet af året pga. tilflyttere i distriktet, for loftet på 28 gælder kun ved skoleårets start.

Men det kan også blive til færre, hvis nogle af de forældre, der lægger børn til, bliver fristet af privatskolernes noget mindre klassestørrelser.

Middelfart Kommune har muligheden for at udnytte den bedre effektivitet til at skabe mere kvalitet.28 elever i klassen skaber ikke kvalitet, men hvis de frigivne ressourcer får lov at blive i skolevæsenet, vil den gode historie kunne bide sig fast i et skolevæsen, der ikke bare er økonomisk effektivt men også kendetegnet ved høj kvalitet.

For ikke særlig mange år siden havde de politikere, der sad der dengang, bestemt, at 28 elever i en klasse kunne have 2-lærerressourcer i op til halvdelen af timerne. Sådan er det ikke længere. Nu får skolen en sum penge, og hvis skolelederen kan finde luft i budgettet til at finde nogle 2-lærerressourcer, er det fint, men det er desværre blevet mere undtagelsen end reglen.

Selvom der er 28 elever i klassen, kan hovedparten godt opnå fine resultater indenfor de forholdsvis snævre, standardiserede områder, hvor vi har valgt at måle på eleverne.

Men de mangfoldige færdigheder og kompetencer, som vi ikke måler på, risikerer vi at miste. Den lærer, der har 28 elever til musik, har ikke mange andre muligheder end fællessang, for sammenspil er umuligt, og 28 i værkstedslokalerne giver hverken mulighed for håndværk eller design, men kalder på gamle dyder som savning i takt, med en klassisk bordskåner som læringsmålet.

Går vi lidt flere år tilbage, havde politikerne også bestemt, at eleverne mindst én gang i deres skoleforløb skulle på en lejrskole.

Sådan er det heller ikke længere. Nogle skoler kan stadigvæk finde penge til en lejrskole eller to, mens andre har givet op og lader forældrene tage eleverne med på en tur, som er uden sammenhæng med undervisningen i klassen.

Men Middelfart Kommune står rent faktisk i den situation, at de ressourcer, der frigives ved en bedre effektivitet, nu kan investeres i en bedre skole.

17 %, der vælger privatskolen fremfor folkeskolen, er mange, og der er ingen tvivl om, at hvis nogle af de elever skal lokkes tilbage, skal der noget mere konkret til end blot gode resultater, innovation og den globale dimension.

Når forældre sender deres børn i en klasse med 28 elever, vil de naturligt nok gerne vide, hvad skolen kan gøre for at tilgodese indlæringen af alle de kompetencer og færdigheder, som er beskrevet.

Nu har vi chancen. Tænk hvis en skoleleder kunne stille sig op på det første forældremøde i 0. klasse og berolige forældrene med, at ja, 28 elever er selvfølgelig mange, men vores politikere har altså også bestemt, at klassen skal have 2 lærere i halvdelen af timerne.

Der er ingen tvivl om, at mange af de udfordringer, skolerne står med kunne løses med flere lærerressourcer. Der er heller ingen tvivl om, at privatskolerne står stærkt i konkurrencen med et lavere loft på klassekvotienten.