Budget 2019

Budget
Når direktionen melder et budgetforslag ud, er det altid interessant at se, om foreslåede besparelser hænger sammen med noget, vi helt kan fjerne. Noget, vi kan undvære. Det er ikke tilfældet med det forslag, der ligger på skoleområdet for budget 2019. Der er ingen bud på, at noget kan skæres væk – kun skæres ned.

Af de 6,9 mio. anviste besparelser er det kun godt og vel en million, der er øremærket til noget bestemt nemlig understøttende undervisning og åben skole. De resterende næsten 6 mio. falder ind under betegnelsen: lav det samme men med færre penge.

Nu er det heller ikke sådan, at den understøttende undervisning eller den åbne skole foreslås afskaffet. Forslaget går på at pille det sundhedsfremmende element ud af den åbne skole og at fjerne centrale midler til den understøttende undervisning samt at gøre samme undervisning billigere ved at bruge pædagoger frem for lærere.

Når det gælder foreslåede udvidelser på skoleområdet, er beløbet sat til 0 kr.!

Det er jo et forslag uden ambitioner eller visioner for folkeskolen.

Udfordringerne i skolen er ellers til at få øje på:

·        Mindst hver 10. undervisningstime i Middelfart læses af 4. g’ere og andre uden formelle kompetencer

·        Skolerne har ikke råd til at sende lærere med på lejrskoler

·        Hver 5. elev i Middelfart har valgt folkeskolen fra og privatskolen til

·        Muligheden for at inkludere elever med særlige behov er hæmmet af manglende lærerressourcer

·        En folkeskole, der har mere og mere brug for at blive ”talt op”, fordi den bagvedliggende substans lider under, at der på 4 år er forsvundet 60 lærerstillinger i Middelfart.

Indtil videre er budgetforslaget heldigvis kun et forslag. Nu er det op til politikerne at afgøre, om skolevæsenet skal være kendetegnet ved ambitioner, der rækker udover det at lave tekniske tilretninger af budgettet.