Når 72 elever kommer til at koste 8,5 mio. kr.

School 880033 640
Byrådets forklaring af skolernes budget 2019 gentager igen og igen, at det er et faldende elevtal, der er udfordringen. Det giver ingen mening. Det er sort snak.

Men det er heller ikke sandt, at det er et faldende elevtal der er problemet. Sandheden er, at politikerne blindt accepterer, at hver gang skolevæsenet mister en elev, forsvinder et urealistisk stort beløb.

Fordelingen af budget 2019 til skolerne viser det med al tydelighed. Et par eksempler:

I 2018 er grundlaget for Nr. Aaby Skoles budget 374 elever fordelt på 19 klasser. I 2019 er der stadigvæk 19 klasser, men det forventes, at elevtallet efter en mindre nedgang nu er på 369 elever.  Alligevel bliver Nr. Aaby Skole præsenteret for et 2019 budget, der er reduceret med 980.552 kr.!! Næsten 200.000 kr. pr. elev, der forlader skolen.

På Strib Skole reduceres der fra 2018 til 2019 med en klasse, og samtidigt falder det samlede elevtal med 25 elever. Det koster Strib Skole 2.273.028 kr. svarende til ca. 91.000 kr. pr. elev.

For det samlede skolevæsen er resultatet af budget 2019, at der fjernes 8,5 mio. kr. og det tilsvarende fald i elevtal kun er på 72 elever eller 3 klasser.

Til sammenligning får skolerne i gennemsnit 53.000 kr. pr. elev, der går på skolen.

På den baggrund giver det ingen mening, at elever, der forsvinder, hiver så mange penge ud af skolen.

Hvis Strib og Nr. Aaby skoler samtidigt skal se hele øvelsen som en investering i folkeskolen, kan man med et noget forslidt udtryk godt sige, at så falder kæden af.

Budgetudmøntningen vil helt sikkert få konsekvenser for de elever, der sidder tilbage.

I øjeblikket sidder skolerne og diskuterer kreative løsninger, og en af dem er fx et såkaldt ”læringsbånd” på en skole. ½ time hver dag hvor én lærer skal tage sig af 3 klasser med ca. 25 elever i hver.

Det kan selvfølgelig ikke hedde et undervisningsbånd, for undervisning kræver lærere.

Det er jo absurd, hvis vi skal sidde og foregøgle hinanden, at blot ved at udskifte ordet undervisning med ordet læring kan vi lade 1 og 3 være lige og spare 2 lærere.

Ikke desto mindre skal eleverne nok lære et eller andet, om ikke andet så lære konsekvenserne af en lang skoledag i en underfinansieret folkeskole.

 

På vegne af:

Vends Herreds Lærerkreds og samtlige DLF-tillidsrepræsentanter fra Middelfart Kommunes folkeskoler og specialskole.