Forsvundne lærerstillinger - også i Middelfart

DLF bragte en nyhed den 20/11 under overskriften: ”Lærerstillingerne fosser ud af folkeskolen”, og den kontante formulering dækker over det triste budskab, at der over de sidste knap 10 år procentvis er forsvundet langt flere lærere end elever i den danske folkeskole.

I juli havde vi en overskrift til en nyhed på vends.dk med stort set samme ordlyd: ”Lærerne fosser ud af Middelfart Skolevæsen”.

Da nu DLF centralt har valgt at tage problematikken op, fik vi lyst til at se, om det nu også står helt så galt til i den grønne vækstkommune som på landsplan. Det gør det desværre.

Nedenfor er vist udviklingen i elevtal og lærerstillinger. I forhold til den landsdækkende grafik, der var bragt på folkeskolen.dk,  er det interessant at se, at lærergrafen i Middelfart  har et tydeligt hop i 2014.

Der er blevet sagt meget skidt om skolereformen, men det er i det mindste positivt, at der et enkelt år blev ansat ekstra lærere til at læse elevernes mange ekstra undervisningstimer. De forsvandt dog hurtigt igen, for efter 2014 bliver lærerkurven på det nærmeste udsat for et frit fald.

Udover antallet af elever i folkeskolen har vi også taget det samlede  elevgrundlag med. Forskellen mellem antallet af elever i folkeskolen og det samlede elevgrundlag skyldes øget tilgang til private skoler.

Denne kendsgerning rummer selvfølgelig også det positive element, at de lærere, der fyres fra folkeskolen, kan se sig om efter en stilling på en privatskole.

Det er fint, at Middelfart  Byråd ved behandlingen af budget 2020 valgte at bremse en stort set ubrudt bølge af besparelser gennem 10 år og i stedet besluttede sig for at investere i folkeskolen.

Nu er det vigtigt at holde fast i denne investering, også selv om elevtallet i en kortere periode falder.

Graferne taler deres tydelige sprog. Skolevæsenet er i en årrække blevet udsultet, og  nu gælder det om at holde fast i denne investering og bryde den onde cirkel: færre elever = færre penge = dårligere skole = øget flugt til privatskolerne.Elev Laerer Udvikling Nov 2019

Kilder: UVM’s datavarehus og krl.dk

 

Emner

Målgruppe