Mads Alnor stiller op til hovedstyrelsesvalget

Som medlem af Vends Herreds Lærerkreds kan det godt give anledning til spørgsmål som: Mister vi så vores formand? Bliver det os, der betaler gildet? Bør det ikke være de store kredse, der tænker i de baner?

 

Svarene på de spørgsmål kan kort formuleres således: Vi behøver ikke at miste vores formand, vi kommer ikke til at betale for, at Mads sidder i hovedstyrelsen, og det vil være mindst lige så interessant for en lille kreds som for en stor at få et medlem valgt ind i hovedstyrelsen.

 

At kunne skabe bedre forhold for lærerne handler meget kort fortalt om at få kendskab til, hvor skoen trykker og dernæst at få indflydelse på at ændre forholdene til det bedre.

Hvis der er noget, en kredsformand i en lille kreds har, så er det i hvert fald at have fingeren på pulsen vedrørende medlemmernes arbejdsvilkår. Udover at være politisk valgt formand er Mads også sagsbehandler, hvor han bl.a. tager sig af de lidt tungere sager, når medlemmers arbejde og helbred er i fare. Mads er dagligt i kontakt med tre kredsstyrelsesmedlemmer, der arbejder på hver sin skole, og jævnligt taler han med medlemmer og tillidsrepræsentanter, der er løbet ind i problemstillinger rundt om på skolerne. Så Mads ved nok, hvor skoen trykker, og vi er også overbeviste om, at han vil bruge sin viden og sin indflydelse i Danmarks Lærerforening konstruktivt til medlemmernes bedste.

 

Hvis du giver Mads dine 18 stemmer, sikrer du dig den mest optimale vej – enten direkte eller gennem din tr og din kredsstyrelse - til at påvirke de beslutninger og den indsats, som DLF skaber.

Selvom Mads bliver valgt til hovedstyrelsen, vil han stadigvæk stille op til lokalt formandsvalg på vores generalforsamling i marts. Hovedstyrelsesarbejdet vil kræve 3 dage, og lønnen herfor finansieres af DLF centralt. Det betyder, at vi har råd til, at andre i kredsstyrelsen kan løse nogle af de opgaver, Mads har nu.

 

Igennem flere år har vi på Fyn haft én lærer i hovedstyrelsen, nemlig Charlotte Holm fra Odense. Tidligere havde vi to, og forholdet mellem medlemmer på Fyn og hele landet berettiger os faktisk til 2 hovedstyrelsesmedlemmer.

For os handler det ikke om at få Mads ind i stedet for Charlotte. Vi ser gerne, at vi har 2 hovedstyrelsesmedlemmer på Fyn. Jo flere hovedstyrelsesmedlemmer, vi har på Fyn, og jo tættere de sidder på os, des større chance har vi for, at vores ønsker og krav når frem.

Charlotte sidder i kredsstyrelsen i Odense og har naturligt en stor opbakning der. Vi anbefaler derfor, at du bruger alle dine 18 stemmer på Mads, så vi sikrer den bedst mulige indflydelse for medlemmerne i Vends Herreds Lærerkreds og på Fyn.

 

Birte Brændgaard, Thomas Hollensen og Per Askjær Rasmussen