Kære Byråd – tak for løftet til folkeskolen!

Binoculars
Direktionen i Middelfart Kommune har afleveret forslag til budget 2020 og økonomiudvalget har sendt forslaget i høring. Det har næppe undgået nogens opmærksomhed.

Stor ros til politikere og forvaltning for at have prioriteret vores fælles folkeskole.

Det har været politikernes intention at sende det signal, at hvis der overhovedet ville blive ressourcer at fordele, så skulle folkeskolen prioriteres.

Visionen for folkeskolen i Middelfart, ”fra Middelfartbarn til verdensborger” er fulgt op med 4 mio.kr. til arbejde og initiativer, der understøtter visionen og arbejdet med verdensmålene. – Det er godt!

Derudover rummer budgetforslaget også et fagligt løft af folkeskolen, hvor ligeledes 4 mio. kr. tænkes afsat til at løfte elevernes faglige niveau – Det er godt!

Men hvad så med fremtiden?

Jo, investeringerne til visionen og det faglige løft fortsætter ud i fremtiden, men det gør det faldende børnetal desværre også. Det betyder, at de 8 millioner kroner der investeres i 2020 stort set vil være ædt op af den demografiregulerede tildelingsmodel allerede i 2022.

Det er ikke en dommedagsprofeti eller et udtryk for et ”nej-hats synspunkt” – Det fremgår klart af det netop udsendte budgetforslag. Godt nok skal man lede lidt efter hvilke konsekvenser, den såkaldte demografiregulerede tildelingsmodel har for skolernes økonomi. For den interesserede ligger det gemt i de tekniske tilretninger, T20-1 under overskriften: ”Demografiregulering af skoleområdets budgetramme”.

Det kan lyde lidt teknisk og besværligt men budskabet er meget klart: ”I budgetoverslagsårene forventes det fortsatte fald i antallet af 6-16 årige at medføre en betydelig budgetreduktion”

Udfordringen for politikerne er, at der i 2022 vil være 141 færre børn i alderen 6-16 år end i 2020. 141 børn fordelt på 174 klasser reducerer ikke umiddelbart antallet af klasser.

Det betyder, at der i 2022 vil blive tildelt 5,8 mio. kr. mindre til skolerne med det samme antal klasser. Sagt med andre ord: Udgifterne på skolerne til at drive 174 klasser er de samme, men der er 5,8 mio.kr. mindre at drive dem for! (I 2023 vil det være -7,6 mio.kr.)

En ny tildelingsmodel løser ikke problemet alene. Der er behov for en politisk beslutning om hvilken kvalitet og service folkeskolerne kan tilbyde uanset om der går 17 eller 27 elever i klassen. Hvis ikke der tages en politisk beslutning og prioritering nu, står skolerne allerede i 2022 med præcis de samme problemer som nu.

Det vil være næsten ubærligt, at de ressourcer der nu bliver investeret i folkeskolen til fagligt løft og understøttelse af den flotte vision bliver ædt op allerede i 2022.

Vends Herreds Lærerkreds