Nye barselsregler

Bed Ged307bbfe 1280
Den 3. marts 2022 vedtog folketinget en ny barselslov. Den er gældende for fødsler fra og med 2. august 2022.

Herefter er 2 + 9 uger øremærkede til hver af forældrene. Herudover er der 13 ugers barsel til hver forælder, som kan overdrages til den anden forælder. Udnyttes de øremærkede uger ikke, bortfalder de, dog med undtagelser, hvis man er selvstændig eller studerende. De to uger skal afholdes i forbindelse med fødslen. De 9 ugers øremærkede barsel skal afholdes senest 1 år efter fødslen. Samspillet med de gennem overenskomst aftalte forbedrede vilkår er endnu ikke på plads. Der er bl.a. forhold omkring lønret, som er under afklaring i forhold til den nye lov. Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt svare på alle spørgsmål. Skulle man have termin tæt på den 2. august, kan man blive nødt til at ændre sin udmelding om planlagt orlov til arbejdsgiver, hvis man går over tiden og føder den 2. august eller senere. Kredsen hjælper i så fald gerne med en plan tilrettet de nye regler. Der er fortsat mulighed for udskydelse af orlov samt forlængelse. Vedr. udskydelse ændres reglerne, så man fremover har en retsbaseret adgang til at udskyde 5 ugers orlov til begge forældre, mod i dag 8-13 ugers orlov til én af forældrene. Vedr. forlængelse ændres reglerne, så det ikke længere er muligt at strække dagpengeudbetalingen over flere uger ved forlængelse. Det får negativ indflydelse på optjening af ferie med løn. Dette er beskæftigelsesministeriet blevet gjort opmærksom på. Det skal afklares. Selvom der ikke er længe til den 2. august, især ikke i sammenhæng med terminer og barsel, er der således fortsat en lang række uafklarede spørgsmål. I kan læse mere på DLF´s hjemmeside. Klik på linket her på siden.

Læs om barselsregler på dlf.org

Nye regler for barselsorlov fra d. 2. august 2022.

Folketinget har d. 3. marts 2022 vedtaget nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget d. 2. august 2022 eller senere.

Emner

Målgruppe