Folkeskolen i Middelfart Kommune skal spare 14. mio. kr.

Kære medlemmer i Vends Herreds Lærerkreds. Folkeskolen i Middelfart Kommune skal spare 14. mio. kr. – kom til møde på kredsen den 24. april!

Politikerne i Middelfart Kommune har netop sendt en økonomisk ”genopretningsplan” i høring. Planen er at spare sig ud af elevernes krav på undervisning og behov for specialundervisning.

Besparelserne rammer hovedsageligt på specialundervisningsområdet, men konsekvenserne for almenområdet er massive.

Direktionen i Middelfart Kommune beskriver årsagen til budgetoverskridelserne med øget segregering af elever til specialundervisningstilbud hvilket udhuler økonomien på almenområdet.

Virkelighed er, at folkeskolen i Middelfart Kommune er Underfinansieret!

 

Lærerkredsen og tillidsrepræsentanterne arbejder på alle tænkelige fronter for at påvirke beslutningerne om besparelser: Henvendelser til politikere, møder og høringssvar i Hovedudvalg, MED-udvalg og bestyrelser, kontakt og samarbejde med skoleledere og skolebestyrelser, læserbreve i pressen og opslag på sociale platforme.

 

MEN – vi har brug for din hjælp!

Vi ved, at du knokler i hverdagen for at få enderne til at nå sammen.

Vi ved, at på trods af, at Middelfart Kommune segregerer flere elever til specialtilbud, end der er afsat økonomi til, så er din oplevelse, at der er elever i din klasse, der ikke får den tilstrækkelige hjælp. Det går ud over alle elever i klassen!

 

Dine oplevelser og beskrivelser af hverdagen og hvad yderligere besparelser og mindre brug af specialundervisningstilbud vil betyde er vigtige!

Tag en kollega og din TR i hånden og mød op på kredskontoret - mandag den 24. april kl. 15.30 -17.30

Her kan du være med til at planlægge, hvad du og dine kollegaer kan være med til at gøre, for at forklare politikerne hvad yderligere besparelser på folkeskolen vil betyde.

Sammen er vi stærkest!

 

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen, Vends Herreds Lærerkreds