OM VENDS KREDSKONTORET

Principper for god sagsbehandling

Vi har i Vends Herreds Lærerkreds nogle fastsatte kvalitetsnormer og standarder.

Hovedprincipperne kan beskrives således:

 

  • Enhver henvendelse skal kunne foregå i fortrolighed
  • Fortrolighedsprincippet bliver nøje overholdt. Hver enkelte på kontoret har i forhold til oplysninger, der er erhvervet gennem jobbet, en skærpet tavshedspligt.
  • Ved personlig henvendelse skal der altid være mulighed for en samtale i fortrolighed - bag lukket dør.
  • Skriftlige henvendelser fra medlemmer skal besvares inden 14 dage
  • I langt de fleste tilfælde vil det være muligt at besvare en henvendelse fyldestgørende inden for 14 dage. Er det ikke muligt, f.eks. fordi der ventes på svar i sagen fra myndigheder, skal medlemmet inden 14 dage have et foreløbigt svar, hvoraf det fremgår, hvor sagen står og hvornår den forventes afsluttet.
  • Medlemmet bestemmer selv, hvor langt en sag skal forfølges
  • Et problem indbragt af et medlem, hvor Vends Herreds Lærerkreds er i færd med at rejse en sag om f.eks. løn, pension eller ansættelsesvilkår, kan af medlemmet til enhver tid stoppes. Medlemmet har altså afgørende indflydelse på, hvor langt en personlig sag skal køre.
  • Det skal være muligt at komme i kontakt med Vends Herreds Lærerkreds inden for normal arbejdstid alle ugens hverdage. Alle ansvarlige er naturligvis ikke altid til stede, men der vil enten være en, som kan bringe henvendelsen videre eller være oplyst på telefonsvareren, hvordan du kommer i kontakt med et kredsstyrelsesmedlem.
  • Ved akut brug for hjælp oplyses på kredsens telefonsvarer mailadresse og telefonnummer på kredsformanden.
  • I sommerlukningsperioden vil det ligeledes være muligt at komme i kontakt med formand, næstformand eller en fra kredsstyrelsen.