VENDS MENER TAL OG ANALYSER

Lærerstillinger

Lærer-elev udvikling siden skolereformen

  2014  2015 2016 2017 2018
           
Elevtalsudsving i % 0,00% -2,10% -4,32% -6,84%  
Elevtal i folkeskolen 4047 3962 3872 3770  
           
Lærertalsudsving i % 0,00% -7,61% -14,13% -16,03% -17,66%
Antal fuldtidsansatte lærere 368 340 316 309 303

Laerer Elev Udvikling Siden Skolereform Stor

Tallene for antal elever i folkeskolen stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbank, www.statistikbanken.dk. Statistikken kan findes under navnet UDDAKT20. Tallene dækker over det samlede antal folkeskoleelever, opgjort pr. 1. oktober i det pågældende år.

Tallene for antal lærere stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.dk, vha. deres statistiskværktøj SIRKA. Antal lærere dækker over antallet af ansatte lærere i august måned, beregnet som antal fuldtidsstillinger. Tallene dækker over lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter o. lign. Timelønnede lærere (løse vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen. Hvis tal mangler, kan det skyldes fejlindberetninger fra kommunerne til KRL.

 

Antal beregnede fuldtidsansatte lærere i Middelfart Kommune                                                                                    

ÅR

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Middelfart Kommune

401

376

367

356

353

368

340

316

309

303

 Laererstillinger Storjpg

Tallene stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL.dk, vha. deres statistiskværktøj SIRKA. Antal lærere dækker over antallet af ansatte lærere i august måned, beregnet som antal fuldtidsstillinger. Tallene dækker over lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter o. lign. Timelønnede lærere (løse vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen.