Lærernes undervisningstimetal

Classroom
I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune, Skolelederforeningen og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Forståelsespapiret blev lavet ud fra parternes fælles ønske om at give lærerne de bedst mulige betingelser til at udføre det gode lærerarbejde.

Forinden havde lærerne massivt tilkendegivet, at ufleksible rammer og manglende tid til at forberede og udvikle sin undervisning, var de største barrierer, når lærerens undervisning skal leve op til folkeskolelovens krav og kommunens visioner.

Efter mange givtige møder mellem parterne, hvor bl.a. kvalitetsbegrebet blev drøftet og endevendt, blev der opnået enighed på 2 vigtige områder. Lærerne har fået forbedret mulighederne for at tilrettelægge deres arbejde fleksibelt, og lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er i forhold til skoleåret 2016/17 nedsat med 10 timer. Det første er udgiftsneutralt. Det sidste koster 4 mio. kr. om året og er derfor en del af den politiske budgetaftale.

Af kommunernes egne indberetninger om undervisningstimetal fremgår det, at lærene i Middelfart underviser meget sammenlignet med andre kommuner i området. (Se grafik)

Undervisningsandel Omegn Af Mk 16 17 Netto M Uddannelser Mindrejpg

Det var derfor glædeligt, at Middelfart Byråd valgte at afsætte 4 mio. kr. og øremærke dem forberedelsestid ved at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetal.

Vi var godt klar over, at uden opfølgning var der ingen garanti for, at pengene ville blive brugt til det, de var øremærket til. Skolernes økonomi er presset, og andre ønsker kunne nemt være blevet prioriteret højere.

Derfor pressede vi på for at få sikkerhed for, at undervisningstimetallet reelt blev nedsat. Dette førte frem til en aftale om beregning af undervisningstid af 30. november 2017.

Vi syntes, det var vigtigt for eleverne og skolen, at det ønske om at styrke kvaliteten i folkeskolen også blev ført ud i livet. Vi så det som et skridt i den rigtige retning efter, at Middelfart Kommune over en årrække har gennemført massive besparelser på skoleområdet.

I vores nabokommune Fredericia er udgangspunktet for planlægningen 733 timer i gennemsnit pr. lærer hvor Middelfart Kommune planlægger med 774 timer i gennemsnit, altså 41 timer mere.

Aftaler om undervisningstid har ingen indflydelse på lærerens samlede arbejdstid, men har derimod stor betydning for undervisningens kvalitet.

Mange kommuner, også de fynske, har i forlængelse af OK18 og aftalen om en ny start i folkeskolen valgt at optage forhandlinger om arbejdstidsaftaler med de lokale kredse. Disse aftaler vil givetvis komme til at indeholde afsnit om gennemsnits- og maksimumstimetal for lærernes undervisning. Det vil de fordi flere og flere kommuner har indset, at kvalitet i undervisningen ikke kan gå hånd i hånd med, at udfordringer i den kommunale økonomi gang på gang løses ved at skrue op for lærernes undervisningstimetal.

Vi er glade for, at Middelfart Kommune gennem de forståelsespapirer, der er lavet med lærerkredsen, har været med til at vise vejen til en ny start i folkeskolen. Vi ser ikke, at målet er nået, men samarbejde og fremtidige forhandlinger med kommunen vil kunne bringe os tættere på.