Arbejdstid

 • Faglig klub

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/april/faglig-klub 3. april 2016

  Lærerkredsen inviterer til fælles klubmøde for alle kredsens medlemmer. VESTRE SKOLE, samlingssalen Mandag den 25. april 2016 Kl. 16.00 - 17.30

 • Ny forhåndsaftale

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2023/oktober/ny-forhaandsaftale 10. oktober 2023

  Tale-høre lærerne bliver nu ansat som konsulenter

 • Ny lokalaftale er indgået

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2021/februar/ny-lokalaftale-er-indgaaet 23. februar 2021

  Middelfart Kommune indgår arbejdstidsaftale med lærerne. Som én af de første kommuner har Middelfart indgået en lokal aftale med lærere og børnehaveklasseledere, som sikrer rammerne for undervisernes arbejdstid.

 • Kredsstyrelsen

  Sti: https://vends.dk/om-vends/kredskontoret/kredsstyrelsen 29. november 2017

 • Aldersreduktion

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/april/aldersreduktion 1. april 2016

  Efter konflikten og med lov 409’s vedtagelse blev den fremtidige ret til betalt aldersreduktion afskaffet.

 • Principper for god sagsbehandling

  Sti: https://vends.dk/om-vends/kredskontoret/principper-for-god-sagsbehandling 29. november 2017

  Vi har i Vends Herreds Lærerkreds nogle fastsatte kvalitetsnormer og standarder.

 • Jeg anbefaler et JA til OK18

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/maj/jeg-anbefaler-et-ja 3. maj 2018

  Kære medlemmer. Nedenstående er langt, og det beklager jeg. Men med så vigtig en sag, kan jeg ikke fatte mig i korthed.

 • Arbejdstidsaftale A20 – Urafstemning

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2020/august/arbejdstidsaftale-a20-urafstemning 24. august 2020

  Den 11. august indgik KL og Lærernes Centralorganisation aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

 • Lærernes undervisningstimetal

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/juni/laerernes-undervisningstimetal 21. juni 2018

  I foråret 2017 underskrev Middelfart Kommune, Skolelederforeningen og Vends Herreds Lærerkreds et forståelsespapir om lærernes arbejdstid. Forståelsespapiret blev lavet ud fra parternes fælles ønske om at give lærerne de bedst mulige betingelser til at udføre det gode lærerarbejde.

 • Hvad skal jeg lave næste skoleår? – et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversigt med din leder

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/maj/hvad-skal-jeg-lave-naeste-skoleaar-et-hjaelpepapir-til-droeftelse-af-din-opgaveoversigt-med-din-leder 12. maj 2016

  Kære kollega. Middelfart Byråd og skoleafdelingen har bestemt, at rammer og vilkår for lærerens arbejde skal foregå i dialog mellem lederen og den enkelte medarbejder.


 • Her vises 1 til 10 ud af 20

  1 2

Udvalgte emner