Jeg anbefaler et JA til OK18

Kære medlemmer. Nedenstående er langt, og det beklager jeg. Men med så vigtig en sag, kan jeg ikke fatte mig i korthed.

Mads Alnor V Forligsen

Fredag den 27. april blev der indgået forlig på hele det kommunale område i overenskomstforhandlingerne 2018.

Drømmene var store, forhåbningerne moderate og ængstelsen betydelig.

Et par måneder forinden var det realistiske bud på et resultat af arbejdstidsforhandlingerne, at vi som faggruppe ikke ville få indfriet vores ønsker om en arbejdstidsaftale, der ville gøre læreren i stand til at lykkes med sin opgave. Men et ekstraordinært langt forhandlingsforløb og en samlet fagbevægelse, der bare blev ved og ved med at stå skulder ved skulder foran forligsinstitutionen og på sociale medier, gjorde drømmene om en aftale til en opnåelig forhåbning.

Den dag – den 27. april trådte Anders Bondo Christensen ud af forligsinstitutionen sammen med Michael Ziegler. Der var trætte ansigter, trætte forhandlere, men også smil på læberne.

Men drømmen brast. Der var IKKE indgået en ny arbejdstidsaftale.

Vi kunne godt have indgået en aftale om kortere normperioder og blevet mere ”normaliserede” – Men de vilkår, som KL maksimalt ville tilbyde, var ganske enkelt for ringe. Så ringe, at vores formand end ikke ville præsentere dem for os og jer.

Lov 409 skal stadig regulere lærernes arbejde, til trods for det for os så åbenlyse faktum, at det er et meget ringe styringsredskab. Skuffelsen, ærgrelsen og vreden over, at vores arbejdsgiver stædigt og blindt holder fast i prestigeprojektet Lov 409, var og er enorm. Jeg er skuffet over, at vores arbejdsgiver ikke vil give indrømmelser på de ufleksible og feudale arbejdstidsbestemmelser. Indrømmelser til gavn for lærere, elever og folkeskolen.

I de timer der fulgte med offentliggørelsen af det indgåede forlig, fyldte arbejdstidsspørgsmålet alt for mig. På sin vis fylder det stadig i nyhederne, dagspressen og på sociale medier. Historien handler dog ikke om forliget og aftalen, men om reaktionerne på forliget og aftalen – Det er synd!

Der skal være plads til debat – Der SKAL være debat. Men debatten skal efter min mening handle om, hvordan vi ved denne overenskomst bedst får skabt forbedringer for lærerne og folkeskolen. Både nu og i fremtiden.

OK-18 er meget mere end en forlist mulighed for en ordentlig og forhandlet arbejdstidsaftale.

OK-18 er også en samlet ramme på 8,1%, hvor arbejdsgivers udgangspunkt var 6,7% (med yderligere fratræk for ”løngab” mellem det private og offentlige).

Bjarne Corydons forhadte privatlønsværn er afskaffet og erstattet af en reguleringsordning med en parallel lønudvikling for private og offentligt ansatte.

Arbejdsgivers forringelser af seniorordninger er fjernet og der er fundet løsninger på spisepausen.

KL og LC vil styrke det lokale samarbejde herunder muligheden for at indgå lokale aftaler.

De forbedringer var IKKE skabt, medmindre den samlede fagbevægelse havde stået sammen og udvist styrke, sammenhold og udholdenhed.

Vi kom ikke i mål med vores arbejdstid, men når ret skal være ret, var vi også kommet til at stå alene med arbejdstiden i en konflikt.

Jeg har fuld forståelse for, at man som medlem vil stemme NEJ til OK18-forliget. Det er jo derfor, vi har en afstemning, så alle kan give deres mening til kende.

Jeg forstår til fulde, at man er så skuffet og vred over, at det ved OK-18 ikke er lykkedes at få forhandlet os væk fra Lov 409, at man vil stemme NEJ. Jeg har respekt for det argument, at man mener, at en konflikt på dette område vil skabe de forandringer vi ønsker.

Jeg er bare af den overbevisning, at et JA til overenskomsten giver os et bedre udgangspunkt for ændrede vilkår. Jeg tror på, at et JA til OK-18 giver os et stærkere afsæt til at skabe resultater for medlemmerne.

Vi har brug for et stærkt samarbejde om folkeskolen. Det har parterne forpligtet sig på med kommisionsarbejdet og initiativet ”Ny Start” for folkeskolen.

Den nedsatte kommission skal færdiggøre sit arbejde med udgangen af 2019, og resultaterne derfra skal danne grundlag for forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale. Disse forhandlinger skal senest være afsluttet med OK-2021.

Det er længe at vente, men jeg er overbevist om, at en konflikt nu som et resultat af et NEJ til overenskomsten, vil være ufrugtbart. Uden denne aftale ingen kommission, og dermed fuldstændig samme udgangspunkt for forhandling af arbejdstid i 2021 som nu i 2018.

Sporene fra de luftige 15 punkter fra OK-15, som KL rendte fra, inden blækket på papiret var tørt, skræmmer stadig. Men der er fuldamentale forskelle på forpligtelserne i de 15 punker i bilag 4, og så den overenskomstaftale der er indgået nu. En aftale er en aftale, og den her har arbejdsretslig gyldighed.

Vi rækker ikke hånden frem og håber på, at KL tager den. KL har forpligtet sig sammen med os, til at forhandle arbejdstidsaftale i overenskomstperioden på et langt mere oplyst og helt sikkert mere fælles grundlag og udgangspunkt.

Senest har KL’s nye formand, Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse slået fast, at KL går klart og utvetydigt ind i arbejdet. ”Det skal være en reel ny start på et langt bedre samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening”.

Ydermere er følgegruppen, som har fulgt implementeringen af lov 409 og folkeskolereformen, nu nedlagt, og erstattet med de initiativer på folkeskoleområdet, der indgår i OK-forliget.

 

Når skuffelsen og vreden over ikke at kunne indgå en ordentlig forhandlet arbejdstidsaftale ved OK-18 har lagt sig, så står for mig tilbage, at det samlede OK-forlig stiller os i en langt bedre position for allerede nu og i fremtiden at skabe resultater for vores medlemmer.

Derfor anbefaler jeg et JA til OK-18

 

Venlig hilsen

Mads Alnor

Kredsformand, Vends Herreds Lærerkreds