Arbejdstidsaftale A20 – Urafstemning

Den 11. august indgik KL og Lærernes Centralorganisation aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne.

Formand Anders Bondo Christensen har udsendt et medlemsbrev og en video, hvor han redegører for forliget. Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at følge med i debatten på folkeskolen.dk samt orientere sig i det nummer af Fagbladet Folkeskolen, som udkommer 27. august, hvor der vil være et særligt indstik om aftalen.

Læs "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" (pdf)

Kernen i aftalen er et tæt forpligtende samarbejde mellem kreds og kommune samt skoleleder og TR. Individualiseringen med Lov 409 er erstattet med fællesskabet i lærerkollektivet og kredsen som aftale- og samarbejdspartner.

Desværre indeholder aftalen ikke en ressourcesikring i form af et undervisningsmaksimum, gennemsnitligt uv.-timetal eller en direkte faktor for forholdet mellem forberedelse og undervisning.

Derimod er der nu en aftale som vi kan støtte ret på og sikre et samarbejde på alle niveauer. Det betyder, at hvis en af parterne ikke lever op til aftalen, så er det aftalebrud og skal derfor behandles i arbejdsretten.

Det tætte og forpligtende samarbejde der med den nye arbejdstidsaftale er lagt op til mellem kreds og kommune og TR/lærerkollegie og skoleleder er en klar styrkelse og forbedring af vores muligheder for indflydelse på eget arbejde. Men vi er som kredsstyrelse meget opmærksomme på, at indflydelsen ikke kommer uden en betydelig indsats for både kredsstyrelse, tillidsrepræsentanter og lærerkollegie.

Den nye arbejdstidsaftale kan ikke stå alene. Kredsstyrelsen vil fortsat arbejde for en lokal arbejdstidsaftale, der tager hånd om den væsentligste problemstilling: At der for den enkelte lærer er for meget undervisning og for lidt tid til forberedelse.

Den nye arbejdstidsaftale løser langt fra alle de udfordringer, den enkelte lærer eller hele folkeskolen står med – men den fjerner Lov 409, og det er et skridt i den rigtige retning.

Med den nye arbejdstidsaftale ser vi i kredsstyrelsen, at du bl.a. får:

  • Tid på og mulighed for hegn om forberedelsen
  • Tid på opgaveoversigten (opgaver over 60 timer/år)
  • Sammen med lærerkollegiet en indflydelse på hvordan skolelederen prioriterer ressourcer og lærernes arbejdstid
  • En sikring af at kreds og kommune har et fælles billede af hvordan skolerne forholder sig til sammenhængen mellem: Tid og opgaver samt forberedelse og undervisning inden skolerne får tildelt budget
  • En kulturændring fra individualiseringen af arbejdstiden i Lov 409 til fokus på fælleskabet og lærerkollektivet i A20

Derfor anbefaler kredsstyrelsen i Vends Herreds Lærerkreds et JA!

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme?

Måske er du afklaret, om det er et nej eller et ja, du sætter kryds ved inden d. 1. september. Måske er du i tvivl. Det er vigtigt, at du får svar på dine spørgsmål eller bekymringer, uanset om du går med ja eller nej i tankerne.

Tag en snak med din TR på skolen. Din TR har god indsigt i aftalen og vil gerne bidrage til uddybelse og forståelse af indholdet i den.

Besøg os på kredsen. Vi sidder klar til at bidrage med svar på de spørgsmål, du måtte have til aftalen. Du er velkommen hele dagen onsdag d. 26. august frem til kl. 17.30 og igen mandag d. 31. frem til 17.30. Tag gerne en kollega eller to med.

Deltag i det digitale medlemsmøde. Formand Anders Bondo Christensen og formand for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen vil uddybe perspektiverne og indholdet i den nye arbejdstidsaftale. Klik her for at deltage i medlemsmøde mandag 24. august kl. 16.30 Brug koden: DLF200823

Ring til DLF. Tirsdag 25. august 2020 mellem kl. 17-18 sidder formand for overenskomstudvalget Gordon Ørskov Madsen samt formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget Thomas Andreasen klar til at svare på spørgsmål og diskutere indholdet af aftalen. Linjerne er åbne fra kl. 17, og du kan ringe direkte til udvalgsformændene på enten 3369 6395 eller 3369 6293.

Hvordan stemmer du?

Afstemningen foregår fra tirsdag 25. august 2020 til tirsdag 1. september 2020 kl. 16.00. Resultatet forventes offentliggjort 1. september 2020 kl. 16.30.

Tirsdag 25. august 2020 kl. 8.00 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede.

I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej til arbejdstidsaftalen. Man kan ikke stemme blankt.

Torsdag 27. august og mandag 31. august 2020 vil der blive udsendt en mail til dem, der endnu ikke har afgivet deres stemme. Der vil ligeledes blive skrevet om afstemningen på de sociale medier. Har et stemmeberettiget medlem ikke modtaget en mail, kan medlemmet være registreret med en forkert mailadresse i medlemssystemet.

Der er derfor også muligt at stemme via hjemmesiden dlf.org ved at bruge NemID. Der vil være en henvisning på forsiden.

Hvem har stemmeret?

Stemmeberettigede er alle kommunalt og regionalt ansatte, der er omfattet af lov 409. I skrivende stund drejer det sig om 45.037 medlemmer. Hvis et medlem mener at være stemmeberettiget, men ikke har modtaget en mail eller ikke kan afgive sin stemme via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores oplysninger om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da foreningen i åbningstiden mandag-torsdag: kl. 9.00 - 15.30, fredag: kl. 9.00 - 14.30 på tlf. 3369 6300 og i weekenden 29. - 30. august kl. 10.00 - 16.00 på tlf. 2835 3993.