Folkeskolen

 • Ny lokalaftale er indgået

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2021/februar/ny-lokalaftale-er-indgaaet 23. februar 2021

  Middelfart Kommune indgår arbejdstidsaftale med lærerne. Som én af de første kommuner har Middelfart indgået en lokal aftale med lærere og børnehaveklasseledere, som sikrer rammerne for undervisernes arbejdstid.

 • Årets sidste nyhedsbrev

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2016/december/aarets-sidste-nyhedsbrev 1. december 2016

  Den 7. november var alle tillidsrepræsentanter og skoleledere på Fyn samlet til et stort møde i Odense. Rammen om indholdet var overenskomstens bilag 4 - i daglig tale de 15 punkter.

 • Indskrivning i 0.klasse

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2017/januar/indskrivning-i-0klasse 1. januar 2017

  Antallet af børn, der kan starte i 0. klasse efter sommerferien, er faldet fra 428 elever i indeværende skoleår til 382 børn i det kommende skoleår 2017/18.

 • Tomme stole på lærerværelserne

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2017/september/tomme-stole-paa-laerervaerelserne 1. september 2017

  I løbet af de første 3 år efter folkeskolereformens indfasning er lærerstillingerne i Middelfart Kommune blevet reduceret med 55 svarende til 15 %.

 • VEDTÆGTER

  Sti: https://vends.dk/om-vends/vedtaegter 29. november 2017

  Vedtægter for Vends Herreds Lærerkreds

 • 135 lærere samlet til fælles klubmøde

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/december/135-laerere-samlet-til-faelles-klubmoede 6. december 2018

  Kære byråd. År efter år bliver vores betingelser for at indfri jeres og borgernes forventninger og krav til skolen forringet.

 • Lange skoledage og færre lærere

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/januar/lange-skoledage-og-faerre-laerere 3. januar 2018

  Ifølge opgørelser, der er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Kommunernes og regionernes løndatakontor, har en stor del af landets kommuner – herunder Middelfart - gjort betydelige indhug i antallet af lærerstillinger siden 2009. Elevtallet er ligeledes faldet i mange kommuner men typisk ikke procentvis så meget som lærertallet.

 • Kvalitetsrapport 2018

  Sti: https://vends.dk/nyheder/2018/april/kvalitetsrapport-2018 4. april 2018

  Kære politikere. Hvis man ikke kan måle det, der er vigtigt, kan man i stedet gøre det, som man kan måle, til noget vigtigt. Eller endnu værre: Hvis det, man kan måle og finder vigtigt, ikke viser fremgang, kan man altid finde noget, man kan måle, og som viser fremgang, og gøre det til det vigtige.


 • Her vises 21 til 28 ud af 28

  1 2 3

Udvalgte emner